Skip to main content

Växla från Phonak-hörapparater till bilhögtalaren

Växla från Phonak-hörapparater till bilhögtalaren

Eftersom dina hörapparater är anslutna till telefonen prioriteras de framför telefonens anslutning till bilen. Bilanslutningen är fortfarande kvar, du behöver bara ändra inställningen. Du behöver inte ändra eller inaktivera dina hörapparater.

Under Bluetooth på telefonen visas alla enheter som telefonen är ansluten till. När du sitter i bilen ska du gå till den här menyn och klicka på bilens Bluetooth. Då växlar anslutningen från hörapparaterna till bilen. När du lämnar bilen och går iväg ansluter telefonen sedan tillbaka till dina hörapparater.

Du kan också ändra telefonens prioritetsordning. Det innebär att enheterna parkopplas i den ordning du vill. Under Bluetooth-inställningar lägger du till (eller tar bort och lägger till igen) enheterna för att ändra prioritetsordningen. Enheterna ska anges i prioritetsordning, så att de försöker ansluta i angiven ordning. Om en enhet med högre prioritet är tillgänglig under en periodisk avläsning bör den försöka släppa anslutningen till den aktuella enheten och återansluta till enheten med högre prioritet.
Om du vill att bilhögtalarna ska prioriteras bör de parkopplas efter att hörapparaterna har parkopplats. När du ansluter till bilhögtalarna pausas hörapparatanslutningen tills du lämnar bilen.