Skip to main content

Steg och aktivitetsnivåer

Steg och aktivitetsnivåer

En hörapparatanvändare kan registrera fysiska aktiviteter utan ytterligare enheter tack vare den integrerade rörelsesensorn (accelerometer). Rörelsesensorn kan räkna det totala antalet detekterade steg baserat på accelerometerns signal och beräkna gång- och löpdistansen.
Hörapparaterna och myPhonak app registrerar och visar dessutom automatiskt den tid som användaren spenderar på olika aktivitetsnivåer: ingen rörelse, låg rörelsenivå (t.ex. att röra sig medan man sitter), medelmåttig rörelsenivå (t.ex. att gå), hög rörelsenivå (t.ex. att springa).

Gå till www.phonak.com/myphonak för att kontrollera om hörapparaterna stöder registrering av fysisk aktivitet.