Skip to main content

"Förbli uppkopplad" med myPhonak jämfört med Bluetooth Classic-anslutning

"Förbli uppkopplad" med myPhonak jämfört med Bluetooth Classic-anslutning
Ja, du kan använda "Förbli uppkopplad". Det påverkar inte stabiliteten eller prestandan hos Bluetooth Classic-anslutningen mellan hörapparaterna och mobiltelefonen.