Skip to main content

Håll kontakten med myPhonak

Hur kan en användare vara ansluten till myPhonak under en längre tid så att hörapparaterna inte behöver anslutas på nytt varje gång appen öppnas igen?

Genom att aktivera funktionen "Förbli ansluten" i myPhonak har användaren möjlighet att se till att hörapparaterna alltid är anslutna till appen. Detta minimerar den tid som behövs för att interagera med och styra hörapparaterna när appen kommer i förgrunden.

Funktionen "Förbli ansluten" är valfri och kan aktiveras och avaktiveras när som helst i området Enheter i appen under "Hantera anslutning". När "Förbli ansluten" aktiveras kan hörapparatens dagliga batteritid påverkas något.