Skip to main content

Var hittar jag SAR-resultaten (Specifik absorptionsnivå) för Phonaks Bluetooth-hörapparater?

Specifik absorptionsnivå (SAR) för Phonaks Bluetooth-hörapparater

Specifik absorbtionsnivå (SAR) är det allmänt accepterade vetenskapliga mätvärde som används för att beteckna mängden radiofrekvensenergi som absorberas av kroppen. I USA är till exempel den gräns som FCC har antagit för mobiltelefoner att SAR-nivåerna inte får överstiga 1,6 Watt per kg (W/kg). I Europa har Europeiska unionens råd fastställt en SAR-gräns på 2,0 W/kg. Vanlig SAR-klassificering av emissioner för mobiltelefoner varierar från 0,3 till 1,5 W/kg. Denna typ av trådlösa hörapparater är undantagna från SAR-utvärderingen (Specifik absorptionsnivå), vilket också visar att dessa hörapparater ligger betydligt under rekommendationerna från både Europeiska kommissionen och USA.