Skip to main content

Platsdelning för åtkomst till hälsofunktioner med iPhone®

Platsdelning för åtkomst till hälsofunktioner med iPhone®

Genom att dela din plats med myPhonak medan du använder appen aktiveras frekvent datasynkronisering i bakgrunden. Detta förbättrar kvaliteten på registreringen av hälsodata. 

Sonova kommer inte att lagra användarnas platsinformation och kommer inte att kunna spåra dem på något sätt. Den här mekanismen används endast för iOS®, inte för Android™.