Skip to main content

Roger On: Kan jag även använda de inre mikrofonerna för att lyssna på ljud ?

Kan jag även använda de inre mikrofonerna för att lyssna på ljud? Hur aktiverar jag dem?
Ja. Koppla in ljudkabeln och aktivera mikrofonen genom att hålla funktionsknappen nedtryckt i två sekunder.  

Obs! 
•Roger On sätts i rundupptagande läge och kan inte riktas.