Skip to main content

Roger On: Blir ljudsignalen fördröjd?

Blir ljudsignalen fördröjd vid användning av Roger On?

Nej, eftersom ljudfördröjningen från Roger On är kortare än 20 ms.