Skip to main content

Hur ändrar jag volym på Roger On?

Roger On: Justera volymen
Volymen i Roger On är inställd på optimal nivå och anpassar sig automatiskt efter omgivningen. Kontakta din audionom om du vill ändra den övergripande ljudnivån i Roger-enheten.