Skip to main content

Roger On: Hur minskar jag bakgrundsbuller?

Roger On: Minska bakgrundsbuller.

Med vissa hörapparater går det att justera balansen mellan hörapparatmikrofonen och streamingsignalen via hörapparatappen. Justera balansen mer mot streamingsignalen för att minska mängden omgivningsljud som plockas upp av hörapparaten.  
Du kan även be din audionom att konfigurera ett hörapparatprogram som dämpar eller inaktiverar hörapparatsmikrofonen. Ändra till detta program när det blir tillgängligt i din hörapparat.