Skip to main content

Vilka program är tillgängliga i myPhonak app?

Vilka program kan användaren se i myPhonak? Vilka är de fördefinierade programmen?

Alla hörapparatprogram som har skapats av audionomen är tillgängliga för användaren i myPhonak app. Dessutom finns det flera fördefinierade program tillgängliga i sektionen Fjärrkontroll. Dessa är: 

  • Restaurang
  • Musik
  • TV