Skip to main content

Dålig ljudkvalitet i mitt telefonsamtal med mina Phonak-hörapparater

Dålig ljudkvalitet i mitt telefonsamtal med mina Phonak-hörapparater
När du ringer ett telefonsamtal med Phonak-hörapparater är följande viktigt:
  • Kontrollera mobiltelefonens signalstyrka. Du kan behöva flytta till en plats med starkare mottagning.
  • Justera telefonens position och se till att det inte finns några hinder mellan telefonen och hörapparaterna, t.ex. din kropp, en vägg eller hårda ytor, eftersom dessa kan störa den trådlösa ljudsignalen.
  • Se till att det maximala avståndet mellan telefonen och hörapparaterna inte överskrids. Även om den officiella Bluetooth-standarden anger 10 m som det maximala Bluetooth-avståndet beror det verkliga avståndet på många faktorer och kan vara kortare i verkligheten.
  • Var noga med att ta telefonen med dig om du förflyttar dig under ett samtal.
  • Se till att telefonen överför samtalet via hörapparaterna och inte telefonens högtalare. Ta emot samtalet med hörapparatens flerfunktionsknapp.
  • Ljudkvalitetsproblem under Bluetooth -telefonsamtal på en iPhone kan lösas genom att stänga av och slå på iPhone en gång om dagen.
  • För hörapparater med zink-luftbatterier, se till att använda ett nytt batteri som har luftats ordentligt (ta bort tejpremsan och vänta 5 minuter innan du sätter det i hörapparaten.).