Skip to main content

Phonak TV Link eller TV Connector

Phonak TV Link eller TV Connector

Phonak Bluetooth-hörapparater använder en ny trådlös streamingteknik som bara är kompatibel med nya Phonak TV Connector.

Phonak TV Link II fungerar tillsammans med Phonaks streamingenheter som ComPilot II eller ComPilot Air II, som fungerar som gränssnitt mot de trådlösa Phonak-hörapparaterna med hjälp av en digitalt kodad induktiv länk på 10,6 MHz.