Skip to main content

Är Phonak Lyric tillgänglig i mitt land?

Phonak Lyric™ – produkttillgänglighet

Phonak Lyric är tillgänglig i: 
•    Australien och Nya Zeeland 
•    Belgien
•    Brasilien
•    Kanada
•    Kina
•    Frankrike
•    Tyskland
•    Italien
•    Nederländerna
•    Schweiz
•    Storbritannien och Irland
•    USA 
Mer information om Phonak Lyric finns på vår webbplats:
https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/hearing-aids/lyric