Skip to main content

Phonak-hörapparaterna dämpas ibland, eller stängs av och startas om slumpmässigt. Vad beror det på?

Phonak-hörapparaten stängs av eller startas om slumpmässigt.
När Phonak-hörapparater upptäcker ett problem med Bluetooth-anslutningen till din smarttelefon kommer de att försöka återansluta automatiskt. Ibland sker detta genom omstart. Det ska ta högst 10 sekunder att slutföra cykeln. Kontakta din audionom om problemet uppstår ofta.