Skip to main content

Hur vet jag att mina Phonak-hörapparater är parkopplade med TV Connector?

Parkoppla TV Connector med Phonak-hörapparater

Kontrollera att dina hörapparater är inom 1 meter från TV Connector. Tryck sedan på anslutningsknappen på baksidan av TV Connector. Inom 10 sekunder kommer du att höra en bekräftelsesignal som anger att dina Phonak-hörapparater har parkopplats med TV Connector.