Skip to main content

Kan jag parkoppla en hörapparat med en telefon/enhet och den andra hörapparaten med en annan telefon eller enhet?

Parkoppla den ena hörapparaten med en telefon/enhet och den andra hörapparaten med en annan telefon/enhet
Ett par Phonak-hörapparater konfigureras som ett system. Därför kan den andra hörapparaten inte parkopplas separat med en annan Bluetooth-enhet.