Skip to main content

Inget ljud från TV:n

Felsökning av Phonak TV Connector

Om du inte kan höra ljudet från ljudkällan (t.ex. TV) ska du kontrollera följande:

  1. Kontrollera att varje hörapparat fungerar och har ett funktionellt batteri.
  2. Kontrollera att du är inom 15 meter från TV Connector.
  3. Kontrollera att det lyser en grön lampa på TV Connector som indikerar att enheten överför en ljudsignal.
  4. Kontrollera att TV Connector är ansluten till USB-strömförsörjningen och ansluten till en strömkälla.
  5. Kontrollera att TV Connector är korrekt ansluten till TV:n via Toslink eller 3,5 mm ljudkabel.
  6. Kontrollera att TV:n är påslagen och att ljudsignalen inte är dämpad.
  7. Stäng av TV:n. Koppla ur TV Connector från USB-strömförsörjningen och TV:n. Anslut TV Connector till USB-strömförsörjningen och TV:n igen. Slå på TV:n.
  8. Parkoppla vid behov Phonak-hörapparaterna med TV Connector genom att hålla ned anslutningsknappen på baksidan av TV Connector. Du kommer att höra en bekräftelsesignal inom 10 sekunder som anger att enheterna är parkopplade.