Skip to main content

Inga vilopulsvärden i myPhonak app

Varför kan användaren inte se vilopulsvärden, när de kan se arbetspulsvärden eller periodiska hjärtfrekvensvärden?
För att registrera vilopulsvärden måste vissa villkor vara uppfyllda. Den presenterade vilopulsen är baserad på en beräkning av flera olika hjärtfrekvensvärden. För att ett hjärtfrekvensvärde ska ingå i denna beräkning måste användaren vara stilla i 5 minuter innan mätningen utförs. Om användaren hela tiden rör sig kan inga hjärtfrekvensvärden mätas och därmed kan ingen vilopuls beräknas eller visas i appen. Det kan vanligtvis ta upp till 4 timmar innan tillräckligt många hjärtfrekvensvärden har uppmätts för att en meningsfull vilopuls ska kunna beräknas. Om användaren är mycket aktiv under denna period kan det ta längre tid.