Skip to main content

Inga arbetspulsvärden (istället visas streck "- -") eller gråtonade arbetspulsvärden visas i appsektionen Hälsa

Inga arbetspulsvärden (istället visas streck "- -") eller gråtonade arbetspulsvärden visas i appsektionen Hälsa
Det är möjligt att användare kommer att se gråtonade arbetspulsvärden. Värdet som visas är det senaste giltiga arbetspulsvärdet. Detta inträffar i början av mätningen (när man öppnar sektionen Hälsa) eller under en mätning om en avläsning inte är tillgänglig eller om hjärtfrekvenssignalen inte är tillförlitlig vid den aktuella tidpunkten (exempelvis på grund av oregelbundna eller överdrivna rörelser). Värdet ändras till svart när en korrekt avläsning blir tillgänglig.

Streck visas om appen används för första gången och det inte finns någon giltig arbetspulsavläsning från de senaste 2 timmarna eller när hörapparaterna är frånkopplade eller laddas.

Om en användare med Audéo Fit då och då inte kan se någon arbetspuls i myPhonak app finns det flera saker att kontrollera: 
  • Oregelbundna eller överdrivna rörelser eller att hörapparaterna inte är korrekt placerade kan leda till ogiltiga hjärtfrekvensavläsningar. Prova att ändra hörapparaternas placering eller att minska rörelser och se om arbetspuls kan registreras.
  • Användarens Sensor Speaker kan vara smutsig och behöva rengöras. Följ rengöringsinstruktionerna i bruksanvisningen eller kontakta din audionom för ytterligare information om hur du rengör hörapparaten. 
  • Om problemet kvarstår kan audionomen utföra ett hjärtfrekvenssensortest via Remote Support eller på sin klinik för att kunna tillhandahålla ytterligare instruktioner eller kontrollera om mottagaren behöver bytas ut.