Skip to main content

Ingen inbjudningslänk för att starta Remote Support

Remote Support i myPhonak app

Remote Support-sessionerna behöver planeras i förväg tillsammans med audionomen. När Remote Support-sessionen är schemalagd att börja, tryck på "STARTA EN SESSION". Tryck sedan på "Starta Remote Support" följt av "Gå till väntrummet".  Audionomen kommer sedan att kunna ringa användaren via appen.