Skip to main content

Ingen Bluetooth-anslutning när hörapparaterna är i flygplansläge

Ingen Bluetooth-anslutning när hörapparaterna är i flygplansläge

När du startar de laddningsbara hörapparaterna manuellt, så är det viktigt att du släpper knappen när ljuset börjar blinka grönt.

En datormus med gröna pilar som pekar mot den översta beskrivningen som genererats automatiskt

Om du fortsätter att hålla in knappen så visas ett fast orange ljus efter 7 sekunder. Det indikerar att hörapparaterna är i flygplansläge .

Det orange ljuset visas endast ett ögonblick, så det går att aktivera flygplansläge utan att märka det.

Aktivera trådlös funktion och avsluta flygplansläge i varje hörapparat genom att stänga av och sedan starta hörapparaten igen.