Skip to main content

Ny smartphone, tillgång till gamla data

Ny smartphone, tillgång till gamla data

Hälsodata synkroniseras alltid och sparas i användarens myPhonak-konto (molnet) när användaren är inloggad. Om användaren byter smartphone bör gamla hälsodata bli synliga så snart användarens nya smartphone är ansluten till internet och användarens data har synkroniserats.

Om användaren är utloggad från sitt konto synkroniseras inte hälsodata med myPhonak-kontot och data för denna tidsperiod är inte synliga i appen. Om användaren loggar ut medan data synkroniseras i appen kommer dessa data att gå förlorade.