Skip to main content

Varför begär myPhonak platsåtkomst medan appen används i bakgrunden?

myPhonak begär platsåtkomst när appen används i bakgrunden
myPhonak lagrar eller använder aldrig information om användarens plats. Tillståndet krävs av telefonens operativsystem för att kunna optimera bakgrundssynkroniseringen med hörapparaten.
myPhonak synkroniserar data och tid med hörapparaterna flera gånger under dagen. Hörapparaterna är utformade för att spara energi där det är möjligt, därför förlitar de sig på att appen synkroniserar tid minst en gång om dagen.