Skip to main content

Hur fungerar föräldrakontrollen i myPhonak Junior-appen?

Appen myPhonak Junior: Föräldrakontroll
Med den här myPhonak Junior-appfunktionen kan du begränsa åtkomst till Remote Support (fjärrsupport), den automatiska aktiveringsfunktionen för laddningsbara hörapparater och val av Bluetooth-bandbredd vid telefonsamtal. Funktionen förhindrar även att små barn råkar koppla från hörenheten av misstag. 
Föräldrakontrollen kan aktiveras vid installation av appen eller vid senare tillfälle via appmenyn. Du måste skapa en PIN-kod och säkerhetsfråga för att kunna aktivera den här funktionen.  När du har angett säkerhetsfrågan med tillhörande svar går det att aktivera föräldrakontrollen.  Du kan när som helst inaktivera föräldrakontrollen om du inte behöver den. 

* PIN-koden kan  när som helst ändras eller återställas av förälder/vårdtagare