Skip to main content

Hur parar jag ihop kompatibla hörapparater med myPhonak Junior-appen?

myPhonak Junior-appen: Parkoppling med kompatibla hörapparater*
Följ stegen nedan för att ansluta Bluetooth-aktiverade hörapparater till myPhonak Junior-appen:  

1.Installera appen på din smarttelefon 
2.Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din smarttelefon 
3.Följ anvisningarna i appen för att starta om hörapparaten. 
4.Tryck på Continue (Fortsätt) för att söka efter hörapparaten.  
5.Appen börjar att söka efter Phonak-hörapparaten. När apparaten har funnits trycker du på Select (Välj). 
6.Vänta medan appen upprättar anslutning till samtliga hörapparater och bekräfta åtgärden för varje hörapparat i dialogrutan. 7.Tryck på Continue (Fortsätt) när parkopplingen är genomförd för att få åtkomst till appens startskärm.

Appen myPhonak Junior: Kompatibla hörapparater
** På Android-enheter måste du först aktivera Platstjänster första gången som du parkopplar med Bluetooth-enheter. När du har konfigurerat parkopplingen kan du avaktivera platstjänster.