Skip to main content

myPhonak app: Varför inaktiverar hörapparaterna tyst läge automatiskt?

Att aktivera tyst läge på hörapparaten (mikrofoner) i myPhonak app tystar inte inkommande samtal eller aviseringar. Telefonsamtal och aviseringsljud måste hanteras i telefonens inställningar.
Översikt över prioriteringen av trådlösa gränssnitt: 
  1. Att lyssna på den akustiska miljön (hörapparatens mikrofoner) är basen eller lägsta prioritet. 
  2. Bluetooth-ljud (A2DP) och anslutna tillbehör, t.ex. TV Connector eller Roger, kommer att höras så snart den trådlösa signalen tas emot. Den streamade insignalen blir tillgänglig i växlingssekvensen så länge du är inom räckvidd för den streamande enheten. 
  3. Bluetooth-telefonsamtal (HFP) har alltid högsta prioritet och en samtalsavisering kommer att höras. Inkommande samtal kan tas emot eller avvisas. 

Observera:
  • Flerfunktionsknappen på hörapparaterna och TV Connector-inställningarna kan anpassas av din audionom. 
  • Som standard förblir hörapparatmikrofonerna aktiverade under mottagande av streamingsignaler. Balansen mellan hörapparatmikrofonerna och streamingsignalerna är anpassningsbar.
  • Hörapparatanvändaren kan växla mellan tillgängliga streamingprogram manuellt. Den streamade insignalen visas bara i växlingssekvensen om den är aktiv. Den senast aktiva streamingen läggs alltid till i slutet av växlingssekvensen.