Skip to main content

Vad händer med mina egna program i myPhonak-appen om jag byter till en ny mobiltelefon?

Vad händer med mina egna program om jag byter mobiltelefon? Kommer de att sparas eller försvinna?
Vid byte av mobiltelefon vid användning med Paradise-hörapparater kommer alla dina sparade egna program att vara tillgängliga på din nya telefon efter parkoppling med hörapparaten.   
Vid byte av mobiltelefon vid användning med Marvel-hörapparater måste du däremot skapa de egna programmen på nytt.