Skip to main content

myPhonak app: Användningstid visar olika värden

Tiden som spenderats i olika ljudmiljöer överensstämmer inte med aktuellt värde och diagrammen för användningstid
Den aktuella användningstiden (i instrumentpanelen och i den dagliga vyn) uppdateras varje minut. Ljudmiljöerna (lugna miljöer, bullriga miljöer, musik och streaming) uppdateras varje timme och det dagliga diagrammet uppdateras när hörapparaterna tas ut ur laddaren samt varje gång hörapparaterna synkroniseras (manuellt eller automatiskt).