Skip to main content

myPhonak app: Jag har av misstag tagit bort de fördefinierade programmen (Musik, Restaurang, TV). Hur kan jag återställa dem?

Jag har av misstag tagit bort de fördefinierade programmen (Musik, Restaurang, TV). Hur kan jag återställa dem?

Om de fördefinierade programmen togs bort i appen måste du besöka din audionom för att återställa dem.

Be din audionom att göra vissa mindre ändringar i hörapparaterna för lugna situationer, musik och tal i buller. Om problemet kvarstår måste din audionom återställa hörapparaterna och spara anpassningen igen. 

Att spara anpassningen till dina hörapparater igen återställer den fördefinierade inställningen, men det tar också bort eventuella övriga anpassade inställningar som är baserade på inställningarna i anpassningen.