Skip to main content

myPhonak app: Så här sparar du ett eget program

Spara dina personliga justeringar som ett nytt program i myPhonak
1.    Välj programmet som du vill justera
2.    Tryck på "Justera program"
3.    Gör dina personliga justeringar 
4.    Tryck på "Spara som nytt"
5.    Ge ditt egna program ett namn och tryck på "Spara"
6.    Tryck på "Klart" för att gå tillbaka till fjärrkontrollsskärmen.

När ett nytt program har sparats läggs det till i din programlista.