Skip to main content

myPhonak app: Så här ändrar du bandbredden

Ändra Bluetooth-bandbredden i myPhonak app-inställningarna
1.    Öppna myPhonak app 
2.    Kontrollera att hörapparaterna är anslutna till myPhonak app 
3.    Tryck på "Enheter" 
4.    Gå till "Hörapparatinställningar" och tryck på "Välj anslutning" för Bluetooth-telefonsamtal 
5.    Välj Bluetooth-anslutning: 
  • Normal ljudkvalitet (fast bandbredd) 
  • Förbättrad ljudkvalitet (adaptiv bandbredd)  
VIKTIGT: Starta om hörapparaterna/stäng av hörapparaterna och slå på dem igen för att aktivera de nya inställningarna.