Skip to main content

Vilka hörapparater är kompatibla med myPhonak app?

Hörapparater som är kompatibla med myPhonak app

Följande Phonak-hörapparater är kompatibla med myPhonak app:

 • Phonak Audéo™ L (Lumity)
 • Phonak Audéo Fit™ (Lumity)  
 • Phonak Audéo Life™ (Lumity)  
 • Phonak CROS™ L (Lumity)  
 • Phonak Naída™ L (Lumity)  
 • Phonak Slim™ L (Lumity)  
 • Phonak Audéo™ P (Paradise)  
 • Phonak Audéo Fit™ (Paradise)  
 • Phonak Audéo Life™ (Paradise)  
 • Phonak CROS™ P (Paradise)  
 • Phonak Naída™ P (Paradise)  
 • Phonak Virto™ P-312 (Paradise)  
 • Phonak Audéo™ M (Marvel)  
 • Phonak Bolero™ M (Marvel)  
 • Phonak Naída™ M-SP (Marvel)  
 • Phonak Naída™ Link M (Marvel)  
 • Phonak Virto™ M-312 (Marvel)  
 • Phonak Audéo™ B-Direct (Belong)***  
 • Phonak Terra™+ 

*Avancerade fjärrkontrollfunktioner är inte tillgängliga för den här modellen.