Skip to main content

myPhonak-appen: Om rättsligt meddelande och sekretessmeddelande

myPhonak-appen: Om rättsligt meddelande och sekretessmeddelande
Appanvändarna måste bekräfta att de har tagit del av eventuella förändringar i sekretessmeddelandet. I sekretessmeddelandet förklaras hur personuppgifter behandlas både när användaren är inloggad eller utloggad från sitt myPhonak-konto.