Skip to main content

myphonak och Tryckkontroll

Vad Tryckkontroll kan användas till och var
I den senaste versionen av myPhonak app finns Tryckkontroll i sektionen Enheter och kan användas till följande: 
  • ta emot/avsluta samtal eller streaming 
  • pausa/återuppta streaming från en ansluten Bluetooth®-enhet 
  • komma åt röstassistenten på smartphones

Dessutom kan användaren justera tryckkontrollkänsligheten. Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa hörapparatmodeller

*Tryckkontroll är endast tillgängligt i vissa hörapparater. Mer information om funktioner får du av din audionom.