Skip to main content

Hur stänger jag av ljudet på Roger On?

Stänga av ljudet på Roger On.
Håll funktionsknappen nedtryckt i två sekunder för att aktivera tyst läge för Roger On.  Det går även att fjärraktivera tyst läge för Roger On via myRogerMic-appen.