Skip to main content

Aviseringen "Felmatchning åtgärdad"

Aviseringen "Felmatchning åtgärdad"

Aviseringen uppmärksammar användaren på att hörapparaterna, när de anslöts till appen, synkroniserades tillsammans och att den ena hörapparaten hade annan programinformation än den andra. Aviseringen indikerar inte att det är något problem med hörapparaterna och du kan ignorera den utan ytterligare åtgärder.