Skip to main content

Begränsning vid inställning av mål

Begränsning vid inställning av mål

För att få ett rimligt mål finns det vissa begränsningar för användaren när värdet för målet sätts. Negativa siffror, specialtecken eller bokstäver är exempelvis inte tillåtna. Endast heltal är tillåtna. För steg är det högsta tillåtna antalet 100 000 och för användningstid får summan av timmar och minuter inte överstiga 24 timmar.