Skip to main content

Måste jag skapa ett konto för att använda myPhonak-appen?

myPhonak-appen kan användas utan ett konto. Du behöver dock ett konto om du vill få tillgång till hälsofunktionerna i appen.

Ett konto måste skapas för att använda registrering av hälsodata. Kontot kan skapas och hanteras i myPhonak. Att skapa ett konto är valfritt och krävs inte för att få tillgång till funktioner som inte är hälsorelaterade.
För att få tillgång till hälsofunktionerna måste användaren logga in i appen med ett myPhonak-konto.

Genom att ha ett konto lagras användarens hälsodata säkert i molnet och kan överföras från en enhet till en annan. På så sätt går inte data förlorade om enheten tappas bort eller byts ut.