Skip to main content

Hur förbättrar jag min taluppfattning med Roger On?

Taluppfattningen är inte bättre med Roger On. Hur gör jag för att förbättra den?
Du måste ha vissa regler i åtanke vid användning av Roger On. Dessa inkluderar: 
• Placera alltid Roger On så nära högtalarna  som möjligt. 
• Om Roger On ska bäras på bröstet ska enheten  placeras i mitten av bröstet. 
• Använd  myRogerMic-appen för att rikta mikrofonen mot den som talar när du har placerat Roger On på bordet. 
• Se till att  rikta Roger On mot den som talar om du håller den i handen. 
• Se till att Roger On inte blockeras av kroppar, datorskärmar eller andra föremål.