Skip to main content

Förbättra kvaliteten på hälsodata

Förbättra kvaliteten på hälsodata
Prova följande för att förbättra kvaliteten på registreringen av hälsodata (t.ex. steg, användningstid och hjärtfrekvens) som visas i appen: 
  • Se till att registrering av hälsodata alltid är aktiverat i profilsektionen "Hälsoinställningar" i appen. 
  • Håll dig inloggad på ditt myPhonak-konto för att säkerställa synkronisering av hälsodata. 
  • Ha Bluetooth® aktiverat på telefonen för att synkronisera hörapparaterna med appen. 
  • Om du använder iPhone®, se till att du delar din platsinformation med myPhonak för att möjliggöra frekvent datasynkronisering i bakgrunden (Sonova lagrar inte användarnas platsinformation och kommer inte att kunna spåra dem på något sätt). 
  • Använd hörapparaterna ofta. 
  • Placera hörapparaterna i laddaren när de inte används. Laddaren måste vara ansluten till vägguttaget.
  • Håll telefonen nära hörapparaterna och öppna sektionen Hälsa i myPhonak med jämna mellanrum.