Skip to main content

Hur byter jag ut batteriet på Phonaks laddningsbara hörapparater?

Inbyggda laddningsbara hörapparater som inte går att ta bort byts ut under service.

I Phonaks laddningsbara hörapparater sitter ett inbyggt litium-jonbatteri. Kontakta din audionom om batteriet har dålig batteritid eller om batteriet är defekt. Batteriet måste eventuellt bytas.

Drifttiden för de laddningsbara batterierna varierar beroende på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, hur gammalt batteriet är och på ljudmiljön.