Skip to main content

Hur byter jag ut batteriet på Phonaks icke laddningsbara hörapparater?

Phonaks icke laddningsbara hörapparater drivs med zink-luftbatterier.
  1. Ta bort tejpremsan från det nya batteriet och vänta i 2 minuter.

A cartoon of hands holding a small white bottle  Description automatically generated 

  1. Öppna batteriluckan.

A hand holding a computer mouse  Description automatically generated 

  1. Sätt in batteriet i batteriluckan med den platta sidan uppåt..

A drawing of a paintball object  Description automatically generated 

Gör så här om det är svårt att stänga batteriluckan: Kontrollera att batteriet är korrekt isatt och att den platta sidan är vänd uppåt. Om batteriet är fel insatt fungerar inte hörapparaten och batteriluckan kan skadas. Den platta sidan är märkt med en plussymbol antingen på klistermärket eller på batteriet.