Skip to main content

Så här åtgärdar du anslutningsproblem som uppstår med myPhonak på iPhone?

Ibland går det inte att upprätta en anslutning till hörapparaterna, t.ex. efter en appuppdatering, efter en uppdatering av operativsystemet eller om hörapparaternas anpassning har ändrats. I sådana fall rekommenderas en fullständig återställning av appen, inklusive borttagning av Bluetooth®-parkopplingarna och alla Bluetooth-inställningar. 
 1. Stäng myPhonak app och öppna den igen och försök att återansluta.
 2. Slå av Bluetooth-funktionen på telefonen och slå på den igen och försök att återansluta.
 3. Starta om hörapparaterna och försök att återansluta.
 4. Starta om telefonen och försök att återansluta.

Om inget av ovanstående fungerar:

 1. Stäng appen och avinstallera den från din smartphone. 
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna i din smartphone.
 3. Lokalisera de två eller tre objekt som representerar hörapparaterna i listan över parkopplade enheter. Observera att det tredje listade objektet är relaterat till telefonsamtals-/streamingfunktionen.
 4. Klicka på var och en av de parkopplade enheterna och ta bort parkopplingarna.
 5. Installera myPhonak app igen från App Store.
 6. Följ instruktionerna för att komma igång tills du kommer till sektionen Hem. Tryck sedan på "Parkoppla enhet". 
 7. Följ parkopplingsinstruktionerna.
 8. När du kommer till skärmen med texten "Anslut dina hörapparater till myPhonak", starta om hörapparaterna. Instruktionerna för hur du gör detta finns på skärmen. 
 9. Tryck på "Fortsätt" för att starta parkopplingsprocessen. Appen kommer att söka efter enheter.
 10. "Enhet hittad" visas på appskärmen. Välj din hörapparat. Det kan ta lite tid för hörapparaten att ansluta.
 11. En begäran om Bluetooth-parkoppling kommer att visas på telefonskärmen för respektive hörapparat. Tryck på "Parkoppla".
 12. Hörapparaterna är nu parkopplade med appen. Tryck på "Fortsätt" för att slutföra processen eller välj "Valfria inställningar" för att se hur du aktiverar hörapparatkontroller för telefonsamtal och streaming.