Skip to main content

Så här parkopplar och ansluter du uppladdningsbara hörapparater till myPhonak på Android™

För att parkoppla och ansluta uppladdningsbara hörapparater, starta myPhonak app och följ stegen:
1. Tryck på "Parkoppla enhet" för att starta parkopplingen.
2. Tryck på Bluetooth® för att tillåta myPhonak att ansluta till dina enheter.
3. För den inledande konfigurationen av appen måste platstjänster var aktiverade på användarens smartphone.
4. Starta om hörapparaterna för att aktivera Bluetooth-parkopplingsläget:
  • Håll in den nedre delen av hörapparatknappen i 4 sekunder, tills lampan lyser rött.
  • Håll in den nedre delen av hörapparatknappen i 2 sekunder, tills lampan blinkar grönt.
5. Tryck på "Fortsätt" för att starta parkopplingsprocessen. Appen kommer att söka efter enheter.
6. "Enhet hittad" visas på appskärmen. Välj din hörapparat. Det kan ta lite tid för hörapparaten att ansluta.
7. En begäran om Bluetooth-parkoppling kommer att visas på telefonskärmen för respektive hörapparat. Tryck på "Parkoppla".
8. Hörapparaterna är nu parkopplade med appen. Tryck på "Fortsätt" för att slutföra processen eller välj "Valfria inställningar" för att se hur du aktiverar hörapparatkontroller för telefonsamtal och streaming.