Skip to main content

Så här parkopplar och ansluter du ej uppladdningsbara hörapparater till myPhonak på Android™

För att parkoppla och ansluta ej uppladdningsbara hörapparater, starta myPhonak app och följ stegen:
1. Tryck på "Parkoppla enhet" för att starta parkopplingen.
2. Tryck på Bluetooth® för att tillåta myPhonak att ansluta till enheterna.
3. För den inledande konfigurationen av appen måste platstjänster var aktiverade på användarens smartphone.
4. För att aktivera parkoppling, starta om hörapparaterna genom att öppna och stänga batteriluckan.
5. Tryck på "Fortsätt" för att starta parkopplingsprocessen. Appen kommer att söka efter enheter.
6. "Enhet hittad" visas på appskärmen. Välj din hörapparat.  Det kan ta lite tid för hörapparaten att ansluta.
7. En begäran om Bluetooth-parkoppling kommer att visas på telefonskärmen för respektive hörapparat. Tryck på "Parkoppla".
8. Hörapparaterna är nu parkopplade med appen. Tryck på "Fortsätt" för att slutföra processen eller välj "Valfria inställningar" för att se hur du aktiverar hörapparatkontroller för telefonsamtal och streaming.