Skip to main content

Så här kontrollerar du vilken version av myPhonak som används

Hur kan användaren se vilken version av appen som används?

För att kontrollera vilken version av appen som för närvarande är installerad på din telefon:
1. Gå till supportsektionen i appen 
2. Tryck på "Om myPhonak" under "JURIDISK DOKUMENTATION", se versionen i det övre vänstra hörnet.