Skip to main content

Hur inaktiverar jag aviseringsljud och systemljud på iPhone?

Instruktioner för iPhone
För att inaktivera systemljud:
1.    Gå till Inställningar.
2.    Tryck på Ljud och haptik.
3.    Inaktivera tangentbordsljud och låsljud – flytta reglagen från höger till vänster (reglageikonerna kommer att bli gråtonade).
Du kan också anpassa andra ljud i menyn Ljud och haptik, exempelvis stänga av ljudet för påminnelseaviseringar. För att göra detta trycker du på alternativet och väljer Aviseringssignaler – Inga på nästa skärm.

För att stänga av aviseringar för utvalda applikationer:
1.    Gå till Inställningar
2.    Tryck på Aviseringar
3.    Välj appen och tryck på den
4.    Du kan stänga av aviseringar genom att flytta reglaget från höger till vänster (reglageikonen kommer att bli gråtonad)
5.    Du kan välja att bara inaktivera ljudet för inkommande aviseringar genom att flytta reglaget Ljud från höger till vänster (reglageikonen kommer att bli gråtonad).