Skip to main content

Så här rengör du laddningsbara Phonak Naída- och Sky-hörapparater

Skötsel och underhåll av laddningsbara bakom-örat-hörapparater från Phonak.
Varje dag
  • Hörapparat: inspektera öroninsatsen och slangen efter avlagringar med öronvax och fukt. Rengör ytorna med en luddfri duk. Använd aldrig rengöringsmedel, t.ex. hushållsrengöringsmedel och tvål, för att rengöra hörapparaten. Det är inte rekommenderat att skölja delarna i vatten, eftersom det kan göra att fukt tränger in i slangen. Om du behöver rengöra hörapparaten grundligt, be din audionom om råd.
  • Laddare: se till att laddningsinsatserna är rena. Använd aldrig rengöringsmedel, t.ex. hushållsrengöringsmedel och tvål, för att rengöra din laddare.
Varje vecka
  • Hörapparat: Rengör öroninsatsen med en mjuk, fuktig duk eller med en särskild rengöringsduk för hörapparater. Fråga din audionom om du vill ha mer detaljerade underhållsanvisningar eller behöver rengöra hörapparaten noggrannare.
  • Laddare: avlägsna smuts eller damm från laddarinsatserna med en luddfri duk.
Varje månad
  • Hörapparat: inspektera ljudslangen för färgförändringar, förhårdnader eller sprickor. Vid sådana förändringar måste ljudslangen bytas ut. Kontakta din audionom.

Viktig!
  • Se alltid till att laddaren är bortkopplad från elnätet före rengöring.
  • Kontrollera alltid att hörapparaterna och laddaren är torra och rena innan laddning.
  • Ta bort hörapparaten från örat innan du använder hårspray eller smink eftersom dessa produkter kan orsaka skador på hörapparaten.