Skip to main content

Så här rengör du laddningsbara Phonak Audéo-hörapparater

Skötsel och underhåll av laddningsbara RIC-hörapparater från Phonak.
Varje dag
  • Hörapparat: Inspektera öroninsatsen avseende öronvax och fuktrester och rengör ytorna med en luddfri trasa. Använd aldrig rengöringsmedel, t.ex. hushållsrengöringsmedel och tvål, för att rengöra hörapparaten. Det är inte rekommenderat att skölja med vatten. Om du behöver rengöra hörapparaten grundligt kan du be din audionom om råd och information om filter eller torkningsmetoder. 
  • Laddare: se till att laddarinsatserna är rena och rengör ytan med en luddfri duk. Använd aldrig rengöringsmedel, t.ex. hushållsrengöringsmedel och tvål, för att rengöra din laddare.
Varje vecka
  • Hörapparat: Rengör öroninsatsen med en mjuk, fuktig trasa eller med en särskild rengöringsduk för hörapparater. För mer detaljerade anvisningar för underhåll, fråga din audionom. Rengör hörapparatens laddningskontakter med en mjuk, fuktig trasa. 
  • Laddare: Ta bort damm eller smuts från laddarinsatserna med en luddfri duk.

Viktig!
  • Hörapparaten har ett vaxfilter som skyddar hörtelefon mot skador orsakade av öronvax.Vi föreslår att vaxfiltret kontrolleras regelbundet och byts ut när det ser smutsigt ut, eller när hörapparatens ljudstyrka eller ljudkvalitet har försämrats. Vaxfiltret bör bytas ut var fjärde till åttonde vecka på en vanlig hörtelefon och en gång i veckan på ActiveVent™-hörtelefonen.
  • Se alltid till att laddaren är bortkopplad från elnätet före rengöring.
  • Kontrollera alltid att hörapparaterna och laddaren är torra och rena innan laddning.
  • Ta bort hörapparaten från örat innan du använder hårspray eller smink eftersom dessa produkter kan orsaka skador på hörapparaten.